Segregacja - czyli co, jak i gdzie wyrzucamy?

Wpisz poniżej, co chcesz wyrzucić - w nawiasie podano typ pojemnika:

Jak zacząć?

Jeśli już zdecydowaliśmy się na segregację odpadów, należy zapoznać się ze sposobem podziały śmieci na różne kategorie. Gminy korzystają najczęściej z pojemników na:

  1. Papier
  2. Metal i plastik
  3. Szkło
  4. Odpady biodegradowalne
  5. Odpady zmieszane

Oprócz tego osobną kategorię stanowią odpady niebezpieczne, zawierające szkodliwe związki, elektronikę, itp., które oddajemy podczas specjalnie organizowanych zbiórek lub - jak w przypadku leków, czy baterii - możemy wyrzucić do odpowiednich pojemników zorganizowanych w aptekach, sklepach, czy urzędach.

TOP