Segregacja - czyli co, jak i gdzie wyrzucamy?

Wpisz poniżej, co chcesz wyrzucić - w nawiasie podano typ pojemnika:

Biodegradowalne zagadki

Spośród wszystkich frakcji śmieci pewien kłopot mogą stanowić odpady biodegradowalne. Sama nazwa wskazuje, że potencjalnie są to śmieci, które z czasem same zgniją, rozłożą się. Niestety, co gmina to inna interpretacja - stąd różne listy odpadów przy tej kategorii!

I tak na przykład pewne gminy do biodegradowalnych zaliczają - oprócz bezdyskusyjnych liści, gałęzi, czy trawy - również odpady kuchenne, obierki z owoców i warzyw, skorupki, czy fusy po kawie i herbacie. Czasem też do tej listy dodają popiół, albo czysty papier i tekturę!

Skąd takie rozbieżności? Częściowo można je tłumaczyć możliwością kompostowania tego typu odpadów w przydomowych ogródkach w przypadku domów jednorodzinnych. Jeśli są do tego warunki (okresla je stosowna ustawa), to mozna sobie kompostować te odpady. Tu jednak chodzi o odbiór śmieci przez firmę wybraną w przetargu. Można jedynie liczyć na to, że skoro gmina w informacjach dla mieszkańcw podaje taką listę śmieci, to w umowie z firmą także zawarła tego typu zapisu.

A póki co na tej stronie do odpadów biodegradowalnych zaliczamy tylko odpady zielone ulegające biodegradacji, BEZ odpadów kuchennych, obierek, czy fusów, które są odpadami zmieszanymi, a już na pewno BEZ papieru i tektury, które traktujemy jako papier.

Przypominając raz jeszcze - wszelkie wątpliwości powinna rozstrzygać gmina!

TOP